Billedet på sidehoved
 
PUBLIKATIONER
 
 
Børne- og Ungepolitik
Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vores fælles arbejds- og værdigrundlag på børne-
og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Målgruppen er kommunens børn og unge, deres familier,
medarbejdere samt politikere. I politikken udstikkes retning for det generelle område, den forebyggende
indsats og den særlige indsats over for børn og unge i udsatte positioner.


Læs mere ved at klikke på ikonet til højre.
 
Sammenhænge
Børn og unge oplever flere overgange i deres liv, og for langt de fleste børn, unge og deres familier er det
en helt naturlig del af livet og noget, de ser frem til. Der er en mindre gruppe af børn og unge, som har brug
for særlig støtte for at klare de nye udfordringer. Vi har et fælles ansvar for, at alle børn og unge med afsæt
i deres forudsætninger trives og udvikler sig i en positiv retning.

Læs mere ved at klikke på ikonet til højre.

 
Inklusion
Alle børn og unge har ret til deltagelse i almene fællesskaber. Fællesskabet skal kunne rumme og
værdsætte børns mangfoldighed og forskelligheder, da eksklusion fra almene fællesskaber forringer børn
og unges livschancer. I denne sammenhæng spiller vores institutioner og skoler en særlig rolle.


Læs mere ved at klikke på ikonet til højre.
 
iTide
Der er en revideret udgave af iTide på vej.