Billedet på sidehoved

OM UDVIKLINGSKONSULENTERNE I SKA
Konsulentteamet, samler og udvikler de pædagogske, faglige og sociale tiltag på Hvidovre Kommunes folkeskoler, SFO'er og klubber - med Sigtepunkterne og Kvalitetsløftet som rettesnor.
 
Sigtepunkterne blev introduceret i foråret 2010 og hviler på et fundament af inklusion, der giver plads til udvikling af sociale og faglige kompetencer hos alle børn og unge uanset baggrund, færdigheder og livsvilkår i øvrigt. Kvalitetsløftet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen september 2012 og i fuld gang på skolerne.

Udviklingskonsulenterne har til opgave at drive og understøtte udviklingen af skoler, fritidshjem og klubber samt sikre en fælles kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Det foregår blandt andet gennem møderækker, uddannelse af spydspidser, implementering af LP og SPU, læseindsats, IT- og mediehandleplaner, rådgivning af det pædagogiske personale, talentarbejde, udarbejdelse af politiske mødesager, varetagelse af tilsyn samt udvikling og drift af det specialiserede område. Flere af disse opgaver løses i tæt samarbejde med PPR.

Udviklingskonsulenterne hører under chefen for Skole- og Klubafdelingen under Børn og Velfærd. Konsulenterne er typisk lærere og pædagoger med kompetencegivende videre- og efteruddannelse, som varetager både generel og specialiseret opgaveløsning.